Etter en svak nedgang 1.kvartal går det nå i riktig retning med en økning på 37 personer i 2.kvartal. Totalt er det nå 6262 innbyggere i Gausdal og det betyr en økning på 25 fra 1.januar. Det er veldig gledelig at trenden med fødselsoverskudd fortsetter i positiv retning.

Vi må helt tilbake til 1996 for å finne tilsvarende folketall for Gausdal.