Karin Sjöstrand, Sweco, innleder om miljøregnskap ved bruk av ulike byggematerialer, konkretisert med planlagt omsorgsbygg i Lillehammer kommune. Stian Berge, Oppland fylkeskommune, innleder om valg av byggematerialer og prosjektering av ny videregående skole i Lillehammer. 

Se vedlagt invitasjon for detaljer.