Dette er noen av de viktigste punktene som ble framført fra de ulike fagpersonene: 

  • Oppsøk bistand raskt om tørkesituasjonen medfører helsefare etter stor psykisk påkjenning. Landbruksrådgivningen har egne HMS-rådgivere, fra kommunalt hold er det fastlegen som er rett kontaktpunkt. 

  • Utnytt alle grovfôrarealer, unngå beiting av dyrkamark, berg halm til fôr, bruk flis til strø. Ha fokus på grovfôrmengde og ikke -kvalitet. Unngå fornying av eng, det er bedre å utnytte ei gammel eng ett år til. 

  • For de som velger å ta en dårlig kornåker til grovfôr (snart for seint nå), bør grønnfôr sås helst innen 25. juli for å få ei full avling til slått. Forutsetning er at det kommer ei rotbløyte nokså raskt. Førstevalg til grønnfôrvekst er 6-rads bygg eller havre. Gjerne i kombinasjon Westerwoldsk eller italiensk raigras. 

  • Brukt godt med gjødsel – veksten framover må ikke hindres av mangel på næring. 

  • Ta fôrprøver. Antagelig er det høyt tørrstoffinnhold og høge fôrverdier i det som er høsta til nå. Lavt balleantall kan derfor gi underestimering av avlingsnivåer. 

  • Oppretthold husdyrproduksjonen så langt som råd er, selv om grovfôravlingene er små. Det kan være billig å bruke alternative fôrmidler (eks. kraftfôr) mot å redusere besetningen. En besetningsreduksjon vil gi inntektstap i flere år framover. 

  • Bli raskt kvitt dyr som uansett skal sjaltes ut. Unngå å bruke fôr på unødige individer. 

  • Knip på grovfôret, til vinteren må dyra ete opp maten. Unngå fri tilgang, tilpass dyretall og fjøs slik at alle har egen eteplass. 

  • Vær forberedt på at det blir mer arbeid i fjøset i vinteren som kommer. 

Presentasjoner fra møtet: