Driftavdelingen ved teknisk enhet gir i dag følgende status:

Grusveger:
Løype Anleggsdrift AS, har lovet å starte høvling & noe grusing neste uke. 

Gatelys:
LAJE AS, har lovet å starte med pæreskifting i dag.