Dag Hareide er seniorrådgiver i Regnskogfondet, naturnvernforkjemper, forfatter, og tidligere rektor på Nansenskolen. Mandag 5. oktober kommer han til Gausdal folkebibliotek. Gratis inngang, enkel bevertning. Velkommen!