Follebutunet: Dagsenteret har vært i drift siden 1992.  Dagsenteret er åpent 4 dager i uka mandag til torsdag. 
 
Fokus på 
Sosial deltagelse
Brukermedvirkning
Aktivitet
Det betyr at brukerene selv er med på å bestemme aktiviteter og tar aktivt del i gjøremål. 
 
Disse gjøremålene/ aktivitetene kan bestå i:
Dekking av bord til lunsj
Servere ved måltidene
Arrangere Bingo for andre brukere
Ulike håndarbeids- og sløyd aktiviteter. 
Lesegrupper
Trimgrupper
Planting og vedlikehold av blomster
Osv. 
 
Alt skjer under tilrettelegging og veiledning av ansatte ved dagsenteret. 
 
Det legges vekt på hva brukeren selv ønsker og har som mål for dagoppholdet. 
Deltagelse
Veiledning
Trening
Mestring 
 
Hvem kan søke Dagsenter plass?
Dagsenteret skal gi et tilbud til alle voksne og eldre med behov for det. 
Brukerens behov for et slikt dagtilbud kan ha sin bakgrunn i fysisk, psykisk eller sosiale årsaker.  
 
Praktiske opplysninger:
De fleste brukerene av dagsenteret er hjemmeboende. 
Vi har egen skyssordning, som innebærer mulighet for å bli hentet hjemme av drosje. 
 
Kostnader i forbindelse med dagsenteroppholdet:
Dagoppholdet er gratis, men man betaler egenandel for skyss og måltider etter gjeldene takster.