Datatreffet er hver tirsdag kl.11.30 fra 14. februar til og med 4. april på Frivilligsentralen (Gausdal Arena). Det blir lagt opp til at deltakerne får veiledning/opplæring individuelt eller i små grupper, ut i fra behov. Alle må selv ha med eget nettbrett eller bærbar pc. Det er frivillige som står for opplæringen. For påmelding eller spørsmål kontakt Frivilligsentralen tlf.: 922 27 970. Hvis det blir flere påmeldte enn det er rom for, blir det satt opp flere datatreff på våren.