Helene Dypdal(demenskoordinator) har søkt og fått midler av Fylkesmannen til oppstart av dette.

Det er delt opp i 5 grupper med 6-7 personer i hver gruppe. Opplæringen vil skje ved at alle må forberede seg til gruppemøte ved å lese igjennom en tekst.På møtet skal gruppa gå igjennom spørsmål og en video som følger med til hver kurssamling. Det er lagt opp til 10 samlinger for hver gruppe. Det er anbefalt at det ikke går mer enn 2- 3 uker mellom hver gang gruppa samles. De ansatte er veldig entusiastiske og går på kursopplegget med frisk mot. Det vil kreve en innsats fra den enkelte deltager og vil kunne gi en positiv effekt for avdelingene og de som bor der.