Hva kan demensteamet bistå med?

 •   Bidra med råd og veiledning til personer som ønsker informasjon om demens
 •   Individuelle samtaler og oppfølging
 •   Bistår i utredninger ved mistanke om demens i samarbeid med fastlege og spesialisthelsetjenesten
 •   Informere om kommunale tjenester og om frivillige tiltak til personer med demens og deres pårørende
 •   Være en samarbeidspartner og veileder til hjemmetjenesten og sykehjemmene der det er ønskelig og nødvendig

Hvem kan ta kontakt med oss?

 • Enkeltpersoner, pårørende og venner kan ta kontakt for en uforpliktende samtale, råd og hjelp. Utredning påbegynnes etter henvisning fra fastlege og samtykke fra personen det gjelder.
 • Fastleger, helsepersonell i kommune- og spesialisthelsetjenesten.

Hva skjer etter at demensteamet er kontaktet?

 • Hjemmebesøk avtales med den som skal utredes og deres pårørende. 
 • Hjemmebesøket tar ca 1½ t.
 • Innhenting av opplysninger fra pasient og pårørende.
 • Individuell oppfølging i samarbeid med fastlege.

 

Hvilke tilbud har Gausdal kommune til personer med demens?

 •   Dagsenter; Dagsro er et dagsenter tilrettelagt for personer med demens. Det har lokaler på Forsettunet. Det er åpent man,tir,ons, og tors. fra kl.0945-1430. Det er plass til 6 personer på dagsenteret hver dag. Det er to ansatte der til enhver tid. 
 •   Hjemmesykepleie 
 •   Praktisk bistand; hjemmehjelp
 •   Aktivitetsvenn
 •   Støttekontakt
 •   Forsettunet er sykehjem tilrettelagt for personer med demens
 
Alle tjenester tildeles via Tildelingskontoret etter skriftlig søknad
 
 
Gausdal kommune inngikk avtale med Nasjonalforeningen for Folkehelsen, Gausdal Demensforening, i 2016 om Aktivitetsvenn og et mer demensvennlig samfunn

Aktivitetsvenn

Aktivitetsvenn (AV) er et tilbud for personer med demens. En aktivitetsvenn er en frivillig som gjør hverdagsaktiviteter sammen med den som har demens. Med en aktivitetsvenn kan den demenssyke få mulighet til å fortsette sine vanlige aktiviteter. Målet er å bidra til at personer med demens kan få flere aktiviteter og gode opplevelser i hverdagen. Den frivillige har gjennomgått et kurs på 8 timer og skrevet under på Taushetsløftet, før de blir godkjente som AV.
AV skal gi ca. 2 t/uke av sin tid til den som ønsker AV, og vi prøver å koble personer som har like interesser.
Det er nedsatt en arbeidsgruppe som har ansvar for AV; som består av
 •   2 demenskontakter
 •   1 frivillig
 •   En fra Frivilligsentralen
 •   En fra Gausdal demensforening
 •   Fagleder demens
 
Demenskontaktene er med å informere om tilbudet i hjemmesykepleien samt å hjelpe til med å søke om AV.

Et mer demensvennlig samfunn

Formålet med avtalen er å legge til rette for at Gausdal kommune sammen med Gausdal Demensforening, skal bidra til å bli mer demensvennlig samfunn. Slik at personer med demens skal møte forståelse, respekt og støtte, ha mulighet til å være med og delta i ulike hverdagsaktiviteter som å handle, delta i kulturaktiviteter og lignende.
Det er også ei arbeidsgruppe som har ansvar for et mer demensvennlig samfunn; som består av: 
 •   personer fra handelsstanden i Gausdal
 •   fra Gausdal Frivilligsentral
 •   fra Gausdal Demensforening
 •   en leder i Gausdal kommune
 •   fagleder demens

 

Pårørendeskolen

En gang i året gjennomføres Pårørendeskole for pårørende til personer med demens. Dette gjøres i samarbeid med kommunene og demensforeningene i
 •   Øyer
 •   Lillehammer 
 •   Gausdal

 

Åpne møter

Informasjon og økt kompetanse er viktig for å få økt forståelse for hvordan personer med demens og deres pårørende har det. 
Gausdal demensforening har sammen med Gausdal kommune hatt flere info møter om sykdommene demens og hvordan det påvirker den som får sykdommen og dens pårørende.
Økt åpenhet rundt demenssykdommene gir bedre muligheter og trygghet for den som blir rammet av disse sykdommene, til å bo i eget hjem lengst mulig.