I Gausdal er det Frivilligsentralen som har ansvaret for å drifte spaserstokken. De siste årene har det blitt mindre midler fra fylkeskommunen, og vi er avhengig av gode samarbeidspartnere for å kunne opprettholde et godt tilbud. Det er satt ned en ressursgruppe for DKSS. Denne gruppa har ansvaret for at midlene fordeles utover året, at programmet blir så bredt som mulig, og at godt samarbeid med medarrangører opprettholdes og nye utvikles. Gruppa består av ansatte i Gausdal kommune, representant fra kulturorganisasjon og frivillige som er ressurspersoner innen kultur. 

Har du ideer til konserter eller forestillinger - ta kontakt med Gausdal Frivilligsentral.

Les mer om DKSS her