Den kulturelle spaserstokken – DKSS er en ordning for å sikre gode kulturtilbud til seniorer. det arrangerers både lukkede og åpne arrangementer, på de åpne er alle velkomne. De lukkede arrangementene er i hovedsak konserter og forestillinger på omsorgssentrene.

I Gausdal er det Frivilligsentralen som har ansvaret for å drifte spaserstokken. De siste årene har det blitt mindre midler fra fylkeskommunen, og vi er avhengig av gode samarbeidspartnere for å kunne opprettholde et godt tilbud. Det er satt ned en ressursgruppe, som består av ansatte i Gausdal kommune, representant fra kulturorganisasjon og frivillige ressurspersoner innen kulturområdet, som sammen utarbeide programmet for DKSS. Det sørges for midlene fordeles utover året, at programmet blir så bredt som mulig, og at godt samarbeid med medarrangører opprettholdes og nye utvikles. 

Har du ideer til konserter eller forestillinger - ta kontakt med Gausdal Frivilligsentral, tlf.: 922 27 970, eller kom innom for en prat.