Boken "Den sjette utryddelsen" av Elizabeth Kolbert tar for seg sentrale utfordringer i dagens samfunn. Utfordringer knyttet til blant annet økosystemer og masseutryddelsen av arter. Boken fikk Pulitzerprisen i fjor.

Biologiprofessor Dag Olav Hessen har skrevet forordet til den norske utgaven. Hessen og Olav Brostrup Müller vil samtale om boken.

Arrangementet er et samarbeid mellom Kittilbu Utmarksmuseum og Gausdal folkebibliotek

Inngang: 50 ,- Enkel servering

Velkommen!