Planvedtaket kunngjøres herved i henhold til plan- og bygningsloven §12-12.

 

Frist for å klage på vedtaket er satt til 08-08-2016.

Eventuell klage, som må være begrunnet, framsettes skriftlig og sendes til:

Gausdal kommune, teknisk enhet, Vestringsvegen 8, 2651 Østre Gausdal