Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utvidelse av eksiterende uttaksområde i Lishøgda. Åpen kontordag 5/4 mellom 14.00 og 17.30 i kommunestyresalen

Uttalelser til planforslaget sendes til sendes skriftlig til Gausdal kommune, Vestringsvegen 8, 2651 Østre Gausdal eller på e-post: postmottak@gausdal.kommune.no innen 15. april 2022.