Hensikten med reguleringsplanen er å tilrettelegge for videre utbygging av fritidsboliger i Kjoslia. Planen åpner opp for 152 nye tomter og adkomstveger, samt tilhørende infrastruktur og skiløyper.

Eventuelle klager
Fristen for å klage på vedtaket er satt til 11. Mai 2022. 

Klagen skal inneholde vedtaket det klages over, begrunnelse for klagen, den eller de endringer som ønskes og evt. andre opplysninger som kan ha betydning.