Eventuelle uttalelser eller merknader til planen må framsettes skriftlig og sendes Gausdal kommune, Teknisk enhet, Vestringsvegen 8, 2651 Østre Gausdal - postmottak@gausdal.kommune.no innen 21 juni 2019.

Dokumenter:
1. Plankart
2. Planbestemmelse
3. Planbeskrivelse
4. Planutvalgets behandling