Vi takker for bidrag i planprosessen.  I utskrift fra kommunestyrets behandling kan du lese om endringer av plankart, bestemmelser og planbeskrivelse etter høring og offentlig ettersyn.

Saksdokumenter

Alle saksdokumentene ligger nederst i denne artikkelen.  De blir også lagt inn på kommunens kartløsning www.glokart.no

Eventuell klage

I henhold til pbl. § 12-12 er grunneiere og andre varslet ved dette brevet, og planvedtaket blir kunngjort i Gudbrandsdølen Dagningen den 15.06.2018. Frist for å klage på vedtaket er etter forvaltningslovens § 29 3 uker fra kunngjøring, og er satt til 06.07.2018.

Klagen skal inneholde vedtaket det klages over, begrunnelse for klagen, den eller de endringer som ønskes og evt. andre opplysninger som kan ha betydning.