Siden 2005 har Forbrukerrådet gjort ni kommunetester. Forbrukerrådet har i 2013 testet alle kommunene i Norge ved å ringe, eller sende e-post eller hente informasjon på hjemmesiden. Testen dreier seg om flere sektorer, og med henvendelser om «vanlige» spørsmål.  Barnehage/SFO kommer svært bra ut i Gausdal. Men kommunen som helhet har på en skala fra 0-100 fått en score på i overkant av 40. Dette er ikke et bra resultat.

Vi kommer til å ta denne rangeringen med oss i videre arbeid med service og informasjon. Her er det opplagt mye som må forbedres, både når det gjelder responstid og kvaliteten på svarene / informasjonen.

Se mer om Forbrukerrådets undersøkelse her.