På valgkortet står det også i hvilken valgkrets du tilhører, slik at det er enkelt for deg å vite hvor du skal stemme på valgdagen 13. september. Det er ønskelig at du tar med deg mobiltelefonen ved stemmegivningen - enten det er for å forhåndsstemme eller om det er på selve valgdagen - slik at vi får anledning til å skanne det digitale valgkortet når du skal avgi din stemme. Du kan gjerne ta en skjermdump av valgkortet og lagre det på telefonen din.

Valgkort på papir 

Valgkortet sendes via Altin eller digital postkasse. Personer som har reservert seg mot elektronisk post i kontakt- og reservasjonsregisteret, eller som ikke har oppdatert eller bekreftet kontaktinformasjonen sin i registeret de siste 18 månedene, kommer til å få valgkortet tilsendt på papir i posten. 

Mer informasjon om valget? 

Les mer om stortings- og samtingsvalget i 2021 på nettsidene til valgdirektoratet