Vi får over 1200 doser ekstra doser BioNTech/Pfizer og Moderna. Siden økningen av koronavaksinedoser er med Moderna (Spikevax) vil mange kommuner som ikke har mottatt Spikevax tidligere få den nå. Gausdal kommune er en av disse. Flere av de som mottok BioNTech/Pfizer som dose 1. vil nå få Spikevax som 2. dose.

Minimumsintervallet mellom to fra BioNTech/Pfizer - vaksiner er 3 uker. Foreløpig har Gausdal kommune bare vaksinert med BioNTech/Pfizer, hvor intervallet har vært på 21 dager eller mer. Ved kombinasjon av Pfizer og Moderna -vaksiner anbefaler FHI et minimumsintervall på 4 uker mellom dosene.  Siden Gausdal kommune nå vaksinerer på flere ukedager er det tryggest å øke intervallet til 5 uker for alle. Dette for å sikre oss at ingen får vaksinedose 2 for tidlig.

Hvem er i gruppe 8, 9 og 10?
Gruppe 8 (55-64 år)
Gruppe 9 (45-54 år)
Gruppe 10 (18-24 og 40-44 år)

Allerede reservert time?
Hvis du allerede har reservert time senere, se bort i fra den og kom på drop-in!

Når skjer det?
Onsdag 25 august kl 15.45-20.00
Torsdag 25.august kl 08.30-14.00 og 16.00-20.00

Hvor?
Gausdal kulturhus

Har du Antonia Karper som fastlege, så tar hun selv kontakt med deg og kaller inn til tidligere time.