Det jobbes kontinuerlig med klagebehandling, og i enkelte spørsmål er KS Advokatene engasjert til å foreta noen juridiske vurderinger.