Det aller viktigste for deg å sjekke er om taksten er riktig. Alle boliger i Gausdal er retaksert i 2017, for første gang siden 2007. 

Er taksten noenlunde lik det du regner med å kunne selge eller kjøpe boligen for, er sannsynligvis eiendomsskatten din riktig.  En skatteseddel inneholder mye informasjon. For en detaljert beskrivelse av de ulike punktene, se et eksempel av en skatteseddel her, med ordforklaring. (DOC) (PDF)Men det viktigste er altså taksten. Taksten står nederst på seddelen, benevningen er "Eiendommens skattetakst". 

Har du ikke digital postkasse?
Du kan finne mer informasjon om den digitale postkassen her.

Har du ikke mottatt skatteseddel?

Hvis du, innen 1.mars, ikke har mottatt skatteseddelen - hverken via digital postkasse eller i papirformat, ber vi deg ta kontakt med oss.

Oversikt over skattetakstene.

I perioden 28.februar til 22.mars vil skattetakstene bli lagt ut på våre nettsider og på kommunens servicetorg.

Fakturering
Faktura for eindomsskatten sendes ut i begynnelsen av mars, med forfall 20.mars. Vær oppmerksom på at denne må betales innen forfall, selv om du sender klage på taksten.

Klageadgang
Dersom du mener at taksten for din eiendom er feil, kan du påklage taksten. Klagen må fremsettes skriftlig til Gausdal kommune. Klagefristen er satt til 12.04.2018 - klager kan sendes postmottak@gausdal.kommune.no. Vi ber deg om å være tydelig på hva du klager over og hva du begrunner din klage med. Det er kommunestyret som har vedtatt at Gausdal kommune skal ha eiendomsskatt og nivået på denne. Politiske vedtak fattet av kommunestyret er det ikke klagerett på.
 

Her finner du mer informasjon om eiendomsskatten.

 

Kontaktinformasjon
Har du spørsmål om eiendomsskatt?
Telefon: 61 22 44 00
Epost: postmottak@gausdal.kommune.no
Postadresse og besøksadresse:
Gausdal kommune
Vestringsvegen 8
2651 Østre Gausdal