I Gausdal kommune er det vedtatt å legge Skatteetatens boligverdi til grunn for utskriving av eiendomsskatt på boliger.
Fritidsboliger, næringseiendommer og boliger uten boligverdi fra Skatteetaten takseres jfr.  kommunens vedtatte «Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt.»

Om din eiendom eller deler av eiendommen får tillagt en boligverdi fra Skatteetaten vil framkomme på skatteseddel. 

Grunnlaget for utskriving av eiendomsskatt på bolig og fritidseiendommer skal være 70 prosent av eiendomsskattetaksten/ boligverdien. 
I Gausdal kommune er skattesatsen for 2022 vedtatt å være 4,0 promille for bolig og fritidseiendommer, for annen eiendom er satsen 5,0 promille. 

For boliger med boligverdi finner du faktaopplysninger om denne/disse i skattemeldingen for 2020. Mener du at den beregnede boligverdien er feil, kan du sende inn en endringsmelding til Skatteetaten. 
Se informasjon på www.skatteetaten.no

Alle henvendelser angående boligverdier, «Formuesgrunnlag Bolig», må rettes til Skatteetaten. Skatteetaten har tlf. 800 80 000.

For vedtatte kommunale takster og utskrevet skatt er det 6 ukers klageadgang fra 1.mars.
 
Eventuelle klager på kommunale takster sendes skriftlig til Gausdal kommune, Eiendomsskattekontoret, Vestringsvegen 8, 2651 Østre Gausdal eller på e-post: postmottak@gausdal.kommune.no innen 12. april 2022,

Ved spørsmål om takst eller skatt, ring Gausdal kommune tlf. 61 22 44 00.