Willy Solberg fra Odda og Marie Egset Haug fra Volda er tilstede på Forset skole fra mandag til onsdag i denne uka.
De eksterne vurdererne er skoleledere og lærere fra andre steder i landet, og i tillegg eksperter på ekstern skolevurdering.
Vurdererne vil i løpet av tre dager snakke med elever, foreldre,skoleledelsen,lærere og annet personale.
I tillegg vil de være tilstede på skolen for samtale og observasjon av undervisningen og aktiviteten på skolen.
Endel av elevene vil bli intervjuet om hvordan de har det på skolen,både når det gjelder faglig læring og trivsel.Klassekontaktene møter de eksterne vurdererne til foreldremøte i kveld,klokka 18.00.
Den eksterne vurderingen vil ende opp i en offentlig rapport,der en peker på skolens sterke sider, og hvordan den kan jobbe med områder som kan bli bedre-og med det utvikle skolen.