Alle næringsvirksomheter i Gausdal som har fått påvirket sin omsetning negativt grunnet pandemien, kan være kvalifiserte til å søke. Midlene deles ut i tråd med regelverket for bagatellmessig støtte og bestemmelsene som følger av Retningslinjer for næringsfondet i Gausdal.
 
Søknadsfristen er 6. september 2021. Søknaden sendes som vedlegg på epost til postmottak@gausdal.kommune.no. Søknaden må merkes med referansen "21/525".
 
Spørsmål om ordningen kan rettes til Dag Vågsnes på dhv@vekst.lillehammer.no eller 909 10 644