Til behandling er sak 15/14 - Næringssak unntatt offentlighet.

Kommunestyrets møte starter kl. 18.00 og kan følges på overføring fra våre nettsider.