Foredrag om utfordringer og muligheter for de eldre i framtiden. Underholdning v/Else og Rolf Elvenes. Servering. Inngang kr. 150,-

Påmelding til servicetorget, tlf 61 22 44 00, senest 23. september. Si fra om du har spesielle behov med hensyn til servering, samt behov for skyss.

Hjertelig velkommen!