Elevrådet har møter sammen med en lærerrepresentant og her diskueres saker som elevene mener er viktige. I tillegg arrangerer elevrådet aktiviteter gjennom skoelåret. 

 

Leder: Stian Kræka

SU og MU: Stian Kræka og Selma Steinslien

MU: Sander Brumoen Kristiansen og Ida Torbjørnsen

 

Medlemmer av elevrådet skoleåret 2020/2021

Dorothea Aanstad

Sander Brumoen Kristiansen

Stian Kræka

Maria Steinbakke Gilje

Even Tallaug Dalane

Selma Steinslien

Ida Torbjørnsen

Mari Sanne Nordeng