Elevrådet har møter sammen med en lærerrepresentant og her diskueres saker som elevene mener er viktige. I tillegg arrangerer elevrådet aktiviteter gjennom skoelåret. 

Lærerrepresentant: Ane B Fjerdrumsmoen

 

Medlemmer av elevrådet skoleåret 2023/2024

Elevrådet