Lillehammer, Gausdal, Øyer og Ringebu (Sør-Gudbrandsdal helseregion) har et tett helsesamarbeid. De fire kommunene har et felles journalsystem, Gerica. Kun de som trenger det i sitt arbeid har tilgang til helseopplysninger, og de har taushetsplikt.

Kommunene bruker elektronisk meldingsutveksling for å dele nødvendige helseopplysninger mellom tjenestene i kommunen, fastlege, NAV og sykehus. Dette er opplysninger som tidligere har blitt utvekslet via brev, telefon, faks og lignende. Ved å bruke elektronisk meldingsutveksling vil opplysningene komme raskere og sikrere fram til mottaker. Opplysningene kommer direkte inn i journalsystemet. Dette kan dreie seg om meldinger om innleggelse, utredning og behandling, utskrivningsklar pasient, og annet som er viktig å meddele andre instanser.

Fordeler med elektroniske meldinger er effektiv informasjonsflyt, sikker kommunikasjon gjennom Norsk Helsenett, bedre behandling og pasientoppfølging, og at relevant informasjon overføres direkte til pasientens journal. Gjennom journalsystemet «Gerica» blir informasjonen tilgjengelig for det personellet som har ansvar for vedkommende bruker. Slik oppnås det direkte kommunikasjon, uten forsinkende mellomledd.