Fra 12.03.2018 vil innbyggerne i Gausdal bli ivaretatt av politiet på Lillehammer. Lillehammer politistasjon har åpent mandag – fredag fra kl. 09.00 – 15.00.
Du kan også kontakte politiet på telefon 02800. Les mer om politiets tjenester på www.politiet.no
Politiet ser fram til et fortsatt godt samarbeid med kommunen og med innbyggerne i Gausdal.