I Gausdal kommune går vi fra 1.juni tilbake til ordinær praksis;
det er sykefravær på inntil 8 dager som kan dokumenteres med egenmelding.  

For sykefravær  ut over 8 dager må det foreligge sykmelding.