Fastlege Meryem Yükcü er nå i barselpermisjon i et år fra 1. april.

Hennes pasienter ivaretas fra nå og et år fremover av  fastlegevikar Lidiia Vekeryk fra hennes kontor på Gausdal legesenter.

 

Fastlege Cecilie Lie er i permisjon i et år for å jobbe som patolog på SIHFL.

Hennes pasienter ivaretas av fastlegevikar Anders Karlsen fra 1. april i et år fremover fra hennes kontor på Gausdal legesenter.

 

Forespørsler om pasienter hvis fastlege er i permisjon kan rettes til fastlegevikarene.

 

Gausdal legesenter er nå godkjent som læringssted for turnuslege og vi gleder oss for tiden over å ha turnuslege ved navn Hanan El Ghaouti  i veiledet tjeneste hos oss. Hun jobber på tvers av de faste pasientlistene og er hos oss for å lære.