Oversikt over nasjonale tiltak fra 20. januar 2021

Regjeringen viderefører i hovedsak de strenge smitteverntiltakene for å stoppe en ny smittebølge. Det kommer imidlertid noen lettelser.

  • Barn og unge under 20 år kan trene og delta i fritidsaktiviteter igjen.
  • Det oppfordres fortsatt til at vi hovedsakelig møtes utendørs, og ikke har besøk av flere enn 5 gjester i tillegg til de som allerede bor sammen.

Gausdal kommune har for tiden lavt smittetrykk, og vi følger de nasjonale tiltakene. Skolene i Gausdal går fra rødt til gult nivå.
Tiltakene gjelder fra 20. januar, og varer så lenge det er behov for dem, men regjeringen vil fortløpende vurdere situasjonen. 

Innsatsen som vi sammen har lagt ned har gitt resultater. Smitten er på vei ned. Hold ut og hold avstand. 

LES MER OM TILTAKENE