Velgere bosatt i utlandet.

Bor du i utlandet, men har vært registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge i løpet av de siste 10 årene, blir du automatisk ført inn i manntallet i den kommunen der du var registrert da du flyttet fra Norge. Dersom du ikke har vært registrert bosatt i Norge de siste 10 årene, må du søke din siste bostedskommune om å bli ført inn i manntallet.

Du søker om å bli innført i manntallet ved å skrive under på den omslagskonvolutten som benyttes ved forhåndsstemmegivning utenriks. Forhåndsstemmer du i Norge, eller ikke benytter den nevnte omslagskonvolutten, må du søke særskilt. Dette kan gjøres i et vanlig brev eller ved å bruke eget skjema. (DOC) (PDF) Søker du i et vanlig brev, må du huske å få med de opplysningene det spørres om i skjemaet.

Søknaden må være kommet fram til valgstyret i den kommunen der du sist var registrert i folkeregisteret innen 14.september kl. 17.00.

Manntallet for Gausdal kommune blir lagt ut til offentlig ettersyn fra 10. juli til og med valgdagen på følgende steder:

  • Servicetorget, Gausdal kommune
  • Biblioteket, Gausdal arena
  • Coop Prix, Vestre Gausdal
  • Nærbutikken, Svatsum

Her finner du mer informasjon.