Fylkesmannen i Oppland og KS Oppland arrangerte  erfaringskonferanse for kommunene i Oppland 11 og 12 novemeber på Honne.

På konferansens første dag  var det  ulike faglige  innlegg som; Berit Bae- "Barnehagers betydning: nasjonale og internasjonale perspektiver".  Eksepisjonssjef i Kunnskapsdepartementet,  Dag Thomas Gisholt, hadde et innlegg om " Kvalitet i barnehage". Henrik Daae Zacharisson, seniorforsker ved atferdssenteret hadde et innlegg om "betydningen av barnehager for barns språkutvikling, atferd og sosial kompetanse".

Dag 2 var satt av til erfaringsdeling rundt  kommunenes arbeid med barns trivsel. Det var 5 kommuner  som la fram sine erfaringer. De 5 kommunene var Nord Aurdal, Gran, Vestre Toten, Nordalskommunene og Gausdal. Arbeidet med Barns trivsel startet opp i 2012 og er et viktig satsingsområde for alle barnehagene i kommunen.Det var Anne Karin Enger og Laila Linn som holdt innlegget fra Gausdal.