Ergoterapi er et tilbud til mennesker som av ulike grunner har vansker med å utføre daglige aktiviteter, eller som står i fare for å få det. Tilbudet kan være aktuelt i alle aldre og livsfaser. Ergoterapi utøves i hjemmet, på skole, arbeid og/eller fritid.

Hvis det har blitt et gap mellom hva du mestrer og hverdagens krav, så kan hjelp fra ergoterapeuten gi deg en bedre mulighet til å leve et aktivt liv og delta i samfunnet.

Ergoterapeutens tilnærming til aktivitet og funksjoner er å finne gode løsninger som passer for akkurat deg! Derfor starter ergoterapeuten samarbeidet med deg med å spørre om hva som er viktig for deg i ditt liv.

Ergoterapeuten hjelper deg deretter med å tilrettelegge aktivitetene i hverdagen. Hvis hjemmet eller jobben må endres, kan ergoterapeuten bidra til det. Vi kan også bidra hvis du har behov for universell utforming eller tilrettelegging av boligen din, slik at du kan bo lenger i ditt eget hjem.