BESKRIVELSE

Ergoterapi kan gis både for å forebygge og for å behandle sykdom eller skade og er et tilbud til mennesker som av ulike grunner har vansker med å utføre sine daglige aktiviteter.  Hensikten er at den enkelte skal bli mest mulig selvhjulpen og aktiv i dagliglivet i og utenfor hjemmet. Tjenesten er en del av kommunens tverrfaglige habiliterings- og rehabiliteringstilbud, og tilbys også i sykehjem. Ergoterapi tar utgangspunkt i det som er viktige aktiviteter for deg.