Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Illustrasjon kulturbasert næring

Etableringstilskudd for kulturbaserte næringer


Stipendordningen skal være til berikelse for distriktets kulturliv og stimulere til utvikling av kulturbaserte næringer i Lillehammerregionen. Stipendet ytes med forventning av at mottaker av stipendet sørger for at den kunstneriske/kulturrelaterte aktiviteter kommer byens innbyggere til gode. Etableringsstipend skal bl.a. stimulere til at yngre kunstnere i etableringsfasen kan etablere seg i Lillehammerregionen, men det er ingen aldersgrense. Alle typer etableringsutgifter og investeringer er relevante. Stipendet kan kun tildeles én gang. Maksimal søknadssum er 20.000 kr.

Denne artikkelen er over 2 år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Kriterier for å søke:

  • Stipendet kan søkes av profesjonelle kunstnere, kulturarbeidere, forskere og kulturnæringsbedrifter innen alle kulturuttrykk og design.
  • Kunstnergrupper/kulturbedrifter som er registrert som selvstendige rettssubjekt kan søke samlet under sitt organisasjonsnummer.
  • Det kan søkes om stipend til samarbeidsprosjekter.
  • Etablering må være reell og nært forestående eller at man er i en etableringsfase under 1 år siden formell etablering av virksomheten i kommunen.
  • Det skal framkomme i søknaden hva det søkes til, virksomhetens formål/ambisjoner, kortfattet vurdering av marked og kort presentasjon av hva dette kan bety for lokalsamfunnet.
  • CV for den/de søknaden gjelder.
  • Stipendet har ingen aldersgrense, men dersom flere søkere vurderes som like godt kvalifiserte, vil personer under 30 år prioriteres.
  • Stipendiaten skal innen to år avgi kort rapport for hvordan stipendet er benyttet og hvordan det har "fungert".
  • Stipendiaten skal ha sin virksomhet i Lillehammer, Øyer eller Gausdal.
  • Stipendiat utpekes av ansvarlig for kulturnæringsutvikling i samarbeid med regionens næringssjef og kultursjef i Lillehammer kommune

 

Det tildeles inntil to stipender. Søknadsfrist er 30. oktober. 

Søknad sendes postmottak@lillehammer.kommune.no og merkes "Etableringsstipend kultur".

For nærmere opplysninger. kontakt Øivind Pedersen på telefon 90097116 eller på oivind.pedersen@lillehammer.kommune.no 

Skjema