Landbrukskontoret arrangerer en fagkveld for produsenter i Lillehammer-regionen, onsdag 23. november, klokken 19.00. Møtet holdes i kommunestyresalen på Tingberg i Øyer. 

Temaene som tas opp er viktigheten av landbruk og drift i høyereliggende strøk, presentasjon av forsøksresultatene fra prosjektet, økonomi og motivasjon for å drive fôrproduksjon på fjellet. 

Kom og hør hva landbruksdirektøren i Oppland og statsviteren mener om framtida for fjellandbruket, og få de beste rådene for fôrdyrking i fjellet fra NLR Innlandet. 

Vel møtt! 

 

Link til invitasjon finner du her.