Oddbjørn Kval-Engstad kommer og snakker om hvordan husdyrgjødsla kan utnyttes best mulig. Mattilsynet vil informere om ny plantevernmiddelforskrift og tilhørende plantevernjournaler. Landbrukskontoret kommer til å snakke om regelverk knyttet til miljø i jordbruket. Møtet holdes i kommunestyresalen i Gausdal kommunehus, tirsdag 8. november kl. 19.00

 

Vel møtt! 

Mer informasjon om møtet finner du her