Lisbeth Hektoen, spesialveterinær for sau, Animalia, snakker om listeriose og beiteparasitter hos sau.  Oddbjørn Kval-Engstad, Norsk Landbruksrådgiving Gudbrandsdalen, snakker om fôrdyrking (gjenlegg, slått og ensilering) og smittebegrensing. Helseforebyggende tiltak er vektlagt i begge foredragene, i tillegg vil det være annen utfyllende informasjon innen hvert fagområde.

Fagkvelden arrangeres av «Midtdalsbonden inn i framtida» og «BondeGLØd»
Sted: Bådstø, Tretten. Tid: 26.mai kl. 17.00 middag/18.00 foredrag. Påmelding om du ønsker middag. Til: anita.kokslien@gausdal.kommune.no / tlf.: 61 22 45 48