Eksperter fra både Norges vassdrags- og energidirektorat og Fylkesmannen i Oppland vil informere om lover og regler for tiltak i vassdrag. De vil også vise praktiske eksemplar på hva som bør gjøres i ulike situasjoner. Her bør det være mye å hente både for grunneiere, planleggere og entreprenører som utfører tiltak i elver og bekker.

Det blir også anledning til å stille utdypende spørsmål og utfordre innlederne.

Fullstendig program finnes her