Erik Brodshaug fra TINE vil foredra om de utfordringer dette kan gi og mulige praktiske løsninger. Erik har vært med å utforme brosjyren "Mosjonsløsninger for mjølkeku" og har gode erfaringer fra temaet gjennom ulike produsentmøter og studieturer.

Mer informasjon finner du her.