Det var rundt 100 deltakere fra de tre kommunene. Tema for samlingen var " Hvordan får vi tak i barnets stemme" og er et ledd i arbeid med barns trivsel i barnehagen. Det var Mette Østvold fra Gjøvik kommune som presenterte Gjøvik sitt systematiske arbeid med  barnesamtaler/barneintervju. Mette fortalte om forarbeidet, gjennomføringen og resultatet av arbeidet med å lage en felles veileder for barnesamtaler i Gjøvik kommune.