Disse meldingene er falske og er ikke utsendt fra kommuneoverlegen eller Gausdal kommune. Vi ber innbyggere som har mottatt en slik melding om å se bort i fra denne. Forholdet er anmeldt til politiet. Har du spørsmål om eventuell smitte, ta kontakt med smittesporingsvakta i Gausdal på telefon 61 10 49 80. Åpningstid hver dag 08.00-22.00.