Hva er et familieråd?

Et familieråd er et tilbud som gis av både familieteam, helsestasjon, barnevern og andre tjenester i kommunen.

Familieråd er en metode for å hjelpe familier med hvordan de kan snakke med sin egen familie og nærmeste nettverk om vanskelige temaer. Familieråd kan hjelpe familier til bedre kommunikasjon og finne løsninger på vanskelige situasjoner. Det er et møte mellom familiens private nettverk og offentlige instanser. Målet er å finne en plan som skal gi barnet/barna en bedre situasjon. Et familieråd kan brukes i ulike type saker og for barn/ungdom i alle aldersgrupper.

Hvordan gjennomføres et familieråd?

● Du kan selv ta initiativ til familieråd. Noen ganger vil også den tjenesten du er i kontakt med foreslå familieråd som hjelp. Familien finner i samarbeid med den kommunale tjenesten de spørsmålene som familierådet skal diskutere og foreslå løsninger til.
● Kommunene bruker uavhengige koordinatorer (hjelpepersoner) som hjelper familiene med å forberede og gjennomføre familierådet. Koordinatoren har som oppgave å besøke familie/slekt, venner og andre viktige personer i nettverket som familien ønsker skal være med på familierådet. 
●  Gjennomføring av familierådsmøtet. Et viktig prinsipp er at barnets interesser skal stå i fokus, der det er barn i familien. Barnet er vanligvis tilstede på selve møtet. Møtet varer ca 3-6 timer og er delt inn i tre deler:

1: I første del er alle deltakerne på familierådet tilstede, også koordinator, eksterne fagpersoner og tjenesten som har "bestilt" koordinator. Fagpersonene gir nødvendig informasjon om barnet/den det gjelder sin situasjon. Informasjonen er gjennomgått med de det gjelder på forhånd.

2. Møtets andre del består kun av familiens nære nettverk. Familierådet skal diskutere og komme til enighet om en skriftlig plan for å bedre situasjonen. Koordinator og fagpersoner kan kalles inn underveis.

3. I tredje og siste del av møtet kommer koordinator og den kommunale tjenesten inn igjen til familien for å ta stilling til planen. (Hvis famiierådet er et tiltak i en barnevernsak, så skal planen godkjennes av barneverntjenesten som god nok i barnets situasjon.)

● Gjennomføringen av planen evalueres vanligvis med ett eller flere oppfølgende familieråd.
 

Tør jeg dette?

Kanskje er du redd for at andre skal få vite om problemene dere strever med. Mange har prøvd familieråd og erfart at slekt og venner vil barn og foreldres beste. I en stor norsk undersøkelse fra 2006 anbefalte de fleste foreldre andre familierå å arrangere et familieråd.

Les mer om familieråd