Grunnvannstanden og vannmetningsgraden i bakken er svært høy etter de siste ukene med gradvis snøsmelting. Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt. Dette gjelder blant annet bratte dalfører på Østlandet; eksempelvis Gudbrandsdalen, Begnadalen og Hallingdal. Fare for utløsning av sørpeskred gjelder særlig i områder med mer enn 40-50 cm snø. Sørpeskred kan løses ut i slake hellinger der vann samles opp. Skredene kanaliseres ofte ned forsenkninger og bekkeløp og kan da utvikle seg til flomskred.

Hold deg oppdatert på varsom.no