Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt. Rensing av dreneringsveier og stikkrenner anbefales.

Følg med på: varsom.no

Varslingsbrevet kan leses her.