Neste gruppe fra 12-64 med alvorlig grunnsykdom, som gir risko for alvorlig sykdomsforløp 
Neste mulighet er onsdag 28. sept.  Vaksinering foregår i Gausdal kulturhus onsdager fra kl 15:30-17:30. 

Gausdal kommune har også avtale om vaksinering via Apotek 1, Vestringsvegen 14, Østre Gausdal.
Klikk her for å bestille time

Personer i Gausdal kan også benytte seg av vaksinetilbudet til Lillehammer kommune.
Se informasjon om tilbudet i Lillehammer her

Beboere ved Forsettunet, Follebutunet, bokollektiv og boliger med heldøgns omsorg vil bli vaksinert på bostedet som tidligere. Hvis du ikke har mulighet for drop-in kan du ringe Gausdal legesenter tlf. 61 25 66 00 for hjelp.
 

Viktig informasjon om fjerde dose

  • Oppfriskningsdose kan tilbys tidligst fire måneder etter siste vaksinedose.
  • Anbefalingen om ny oppfriskningsdose for nevnte målgrupper gjelder uavhengig av om man nylig har gjennomgått infeksjon.
  • Ny kunnskap tilsier at det er behov for en justering i råd om vaksinasjon etter gjennomgått infeksjon. Minste intervall mellom dose 3 og 4 er fire måneder. Forutsatt bekreftet covid-19 kan man vente i 3-4 måneder med å ta en oppfriskningsdose. Dette er også i tråd med oppdaterte anbefalinger fra EMA og ECDC. Personer
    som ønsker en oppfriskningsdose tidligere, kan tilbys det forutsatt at det har gått minimum 3 uker etter
    tilfriskning.

 

Anbefalingen om fjerde dose kommer fra Helse- og omsorgsdepartementet etter råd fra Folkehelseinstituttet.

Les mer om vaksinering
Les mer om korona i Gausdal