Barnehagen vår

Vi har kort vei til Lillehammer, Skei, Gausdal Vestfjell og gangavstand til mange av bygdas tilbud som biblioteket, Linflåa idrettsplass osv. 

Barnehagen har et stort og variert uteområde samt at vi benytter oss mye av nærmiljøet både sommer og vinter. 

På vinteren har vi oppkjørte løyper på jordet rett vedsiden av barnehagen. 

Pedagogiske fokusområder for 2019 - 2023 er: 

  • LEK og lekemiljøer 
  • Ung styrke / livsmestring og helse 
  • Gausdalsmodellen – motorikk, bevegelse, helse 
  • Barns medvirkning og trivsel 
  • Språk og språkmiljøer 

Fjerdum barnehage er en 5 avdelings barnehage med inntil 90 plasser. 
Inneværende barnehageår har vi 2 avd med 1 - 2 åringer, 1 avd 2 - 4 åringer, 1 avd 3 - 4 åringer og 1 avd 4 - 6 år. 

Kom gjerne innom oss for å bli kjent med barnehagen og oss som jobber her. 

Visjon for Fjerdum barnehage 

Vi i Fjerdum barnehage vil gjennom engasjement og humor skape et godt felleskap for alle. 

Leveregel
I Fjerdum barnehage bidrar vi til at barna får gode vaner og holdninger, 
Samarbeid og relasjoner er en viktig del av hverdagen. 
Vi bidrar til at barna utvikler selvstendighet og god selvfølelse 
og vi legger til rette for en best mulig overgang til skolen. 

VELKOMMEN TIL FJERDUM BARNEHAGE 2022 - 2023

Årsplaner for 2019 - 2023